Frågor & Svar.

Fixafest.com Integritetspolicy

Vårt mål är att skydda din integritet och personliga information när du använder vår hemsida fixafest.com. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, utbyter och skyddar din information. Genom att använda fixafest.com samtycker du till denna integritetspolicy.

Information som samlas in:

Personlig information som namn, adress, e-postadress och telefonnummer när du registrerar dig eller gör en beställning på fixafest.com.
Transaktionsdata från köp du gör på fixafest.com.
Information från dina interaktioner med fixafest.com, inklusive IP-adress och användarpreferenser.
Användning av information:

För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och produkter.
För att hantera dina beställningar och leveranser.
För att kontakta dig i samband med din användning av fixafest.com.
För att personalisera din upplevelse av fixafest.com och förbättra vår hemsida.
Information som delas med tredje part:

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, med undantag av vid behov för att fullfölja en beställning eller för att uppfylla rättsliga krav.
Skydd av information:

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse.
Ändringar av integritetspolicyn:

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna sida för eventuella ändringar.
Följande av GDPR:

Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) vid hantering av din personliga information.
Du har rätt att begära tillgång till, rätta och ta bort din personliga information när som helst.
Vi har rätt att begära bevis på din identitet innan vi tillhandahåller sådan information.
Kontaktinformation: Om du har frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@fixafest.com.

 

Fixafest.com Betalningspolicy

Vårt mål är att tillhandahålla en säker och smidig betalningsupplevelse för våra kunder. Denna betalningspolicy beskriver våra rutiner för betalning och återbetalning.

Betalningsmetoder:

Vi godtar betalningar med majoriteten av de vanligaste kredit- och betalkorten samt kontantfakturor.
Vi tillåter även betalningar via online betaltjänster såsom banköverföring.

Full betalning måste vara mottagen efter varje genomförd en fest eller event.

Vi behåller rätten att debitera 50% av event kostnader vid missad avbokning, kund måste meddela avbokning minst  10 dagar före det tänkta event datum.

Vi förbehåller oss rätten att annullera en beställning om betalning inte mottagits inom en angiven tidsram.
Återbetalningar:

Vi tillåter återbetalningar i enlighet med våra villkor för återbetalning.
Återbetalningar kommer att göras till den ursprungliga betalningsmetoden.
Återbetalningar kan ta upp till 14 dagar att bearbeta.
Ändringar av betalningspolicyn:

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna betalningspolicy när som helst. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna sida för eventuella ändringar.
Kontaktinformation: Om du har frågor eller kommentarer om vår betalningspolicy, vänligen kontakta oss på info@fixafest.com.

För att planera ett event med en kund på ett smidigt och enkelt sätt är det viktigt att ha en tydlig kommunikation med kunden från början till slut. Vi rekommenderar att du genomför en grundlig första konsultation med kunden för att förstå deras önskemål och förväntningar på eventet. Detta kan inkludera deras musikval, ljus- och ljudkrav, budgetramar och andra specifika detaljer.

Efter konsultationen bör du skapa en detaljerad plan för eventet och överväga alla nödvändiga arrangemang, inklusive musikutbud, ljus- och ljudteknik, och eventuella säkerhetskrav.

Fortsätt sedan med regelbunden kommunikation med kunden under planeringsfasen för att säkerställa att allt fortlöper enligt deras önskemål och förväntningar. Detta kan inkludera uppdateringar om musiklistor, tekniska arrangemang och andra relaterade frågor.

På dagen för eventet är det viktigt att ha en närvarande och professionell DJ och teknisk crew för att säkerställa en framgångsrik och smidig händelse.

Sammanfattningsvis är en tydlig kommunikation, en detaljerad planering och en professionell närvaro på dagen avgörande för att planera och genomföra ett event med en kund på ett smidigt och enkelt sätt.

Fixafest.com erbjuder en helhetslösning för alla dina DJ, ljud- och ljuskrav. Vi erbjuder en one-stop-shop för alla dina musik- och underhållningsbehov, med en erfaren och professionell DJ-stab och ljud- och ljusutrustning av hög kvalitet. Vår målsättning är att göra planeringen av ditt event enkel och stressfri, så att du kan njuta av en minnesvärd händelse. Så om du söker en pålitlig och professionell helhetslösning för din nästa fest eller händelse, tveka inte att kontakta oss på Fixafest.com.